2021 metais pasirodžiusią dr. Salomėjos Jastrumskytės monografiją anglų kalba „Aesthetics of Synaesthesia“ jau kitais metais rengiasi išleisti akademinė leidykla Nova Press (JAV).
Monografijoje siekiama išskirti pagrindinius sinestezijos estetikos aspektus ir diachroniškai tirti juos pasitelkiant universalistinę perspektyvą, sumuojant ir apibendrinant įvairiuose kraštuose jau esamus ir dabar plėtojamus sinestezijos tyrimus. Tokio pobūdžio darbų, kurie pereitų į filosofinės refleksijos lygmenį ir empirinius duomenis apžvelgtų kaip epistemologines sumas skirtinguose kontekstuose, autorės žiniomis, yra labai nedaug ir kitose šalyse. Monografijoje nauja yra tai, kad joje siekiama sinesteziją aiškinti kaip nedalomą, universalų ir būtiną procesą, aprėpiantį daugelį kultūros plotmių, iškylantį kaip estetinis jų pagrindas, kritiškai įvertinama sinestezijos fenomeno sklaida Vakaruose nuo romantizmo iki postmodernizmo, kryptingai išryškinant šios sklaidos pagrindinius konceptualius virsmus, netolydumą, probleminius mazgus, prieštaravimus ir svarbiausius skiriamuosius tipologinius kiekvieno į tyrinėjimo lauką patekusio etapo (romantizmas, simbolizmas, modernizmas, postmodernizmas) savitumus. Kryptingai, pagal konkrečius poreikius formuojamos tarpdalykinės, kompleksinės, interaktyvios ir kitos tyrinėjimo strategijos. Taip pat nuolat pasitelkiami analizei būtini duomenys ir pagalbiniai tyrimo instrumentai iš estetikos, meno filosofijos, teorinės menotyros, meno psichologijos, meninės kūrybos procesų psichologijos, fiziologijos ir kitų disciplinų.

SINESTEZIJA YRA YPATINGAS SENSORINIS IR KULTŪRINIS REIŠKINYS. JOS PRIGIMTIS TRAUKIA MOKSLININKUS IR MENININKUS, APIMA ĮVAIRIAUSIAS DISCIPLINAS: MENĄ, ESTETIKĄ, MUZIKĄ, NEUROMOKSLĄ, PSICHOLOGIJĄ, FILOSOFIJĄ, ANTROPOLOGIJĄ, KULTŪROLOGIJĄ, ARCHEOLOGIJĄ, KALBOTYRĄ IR DAUGYBĘ KITŲ. SINESTEZIJOS FENOMENĄ GALĖTUME SULYGINTI NET SU ANTIKINIAIS ARCHETIPAIS – TAI TARSI PROTĖJAS, Į KURIO DAUGYBĘ VEIDŲ ŽVELGDAMI NIEKAIP NEIŠVYSTAME TIKROJO. VIENA AIŠKU – SINESTEZIJOS AKTUALUMAS XXI AMŽIUJE PASIRODO TARP RYŠKIAUSIŲ DABARTIES MOKSLO – HUMANISTIKOS IR GAMTAMOKSLIO – PAŠVAISČIŲ, SULIEJANČIŲ MĮSLĖS IRACIONALUMĄ IR DISKURSYVŲJĮ MĄSTYMĄ.


Sinestezija šioje monografijoje suprantama kaip pamatinis žmogiškosios sensorinės patirties reiškinys ir potenciali esminių estetikos transformacijų erdvė.
Monografija skiriama profesionaliajai akademinei auditorijai, kūrybinei inteligentijai, menininkams, o taip pat plačiajai visuomenei, studentams, kultūros darbuotojams.

Autorė: Salomėja Jastrumskytė
2021 • LKTI • Kietas viršelis • 17 × 24 cm • 424 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-37-3
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai. VIII
ISSN 1822-3192

Dr. Salomėja Jastrumskytė

Parašykite komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia